Szkoda - znaczenie w prawie cywilnym

2020-05-14 09:32

Szkoda – jest to strata (uszczerbek) której poszkodowany doznaje w sferze majątkowej lub niemajątkowej, jest poniesiona wbrew woli poszkodowanego.

Więcej informacji w załączonej prezentacji.

Wróć