Otwarcie wyremontowanego mostu w Niemojkach

2015-04-30 15:30

27 kwietnia br. uroczyście przecięto wstęgę tym samym symbolicznie otwierając most w Niemojkach. Modernizacja mostu była możliwa dzięki środkom pozyskanym ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

W uroczystości wzięli udział: starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta łosicki Iwona Muder, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice Romuald Jóźwiaczuk, radni powiatowi i gminni, sołtysi, proboszcz parafii, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele biznesu.

Wróć