Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2020-05-05 14:06

W 1999 r., Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), ustanowiło w dniu 5 maja obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym celem tych obchodów jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp., uniemożliwiające im prowadzenie normalnego życia.

Wróć