Eliminacje powiatowe XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

2015-04-23 13:53

22 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.

W konkursie plastycznym na terenie powiatu łosickiego uczestniczyło 9 szkół podstawowych 3 gimnazja i 1 ośrodek szkolno-wychowawczy z terenu 3 gmin powiatu. Łącznie nadesłano 57 prac konkursowych.

Po dokładnej analizie prac Komisja wytypowała po 3 prace z każdej grupy wiekowej, przy czym do eliminacji wojewódzkich przechodzi tylko praca, która zajęła 1 miejsce w danej grupie wiekowej:

Grupa I – uczniowie klas 1- 3 szkół podstawowych:

 1. Matylda GOŚ, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach, nauczyciel prowadzący Joanna NOWACZEK
 2. Karolina SIDORUK, Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy, nauczyciel prowadzący Elżbieta GROSZEK
 3. Krystian JACKOWSKI Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach, nauczyciel prowadzący Jolanta BIERNACKA

Grupa II – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

 1. Gabriela ŁĘCZYCKA, Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy, nauczyciel prowadzący Monika SOKOŁOWSKA
 2. Maria PRZESMYCKA, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach, nauczyciel prowadzący Anna KOŚCIAN
 3. Mateusz SZOPLIK, Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy, nauczyciel prowadzący Monika SOKOŁOWSKA

Grupa III – uczniowie gimnazjów:

 1. Daria PRZESMYCKA, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, nauczyciel prowadzący Maria STELMACH
 2. Paulina MARKOWSKA, Gimnazjum w Starej Kornicy, nauczyciel prowadzący Rafał DAWIDIUK
 3. Karolina PAWŁOWSKA, Gimnazjum w Starej Kornicy, nauczyciel prowadzący Jolanta PAWŁOWSKA

Grupa IV – uczniowie i wychowankowie specjalnych szkół ośrodków szkolno - wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia):

 1. Angelika MICHALSKA, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach, nauczyciel prowadzący Elżbieta HRYNIEWICZ
 2. Wiktoria NIKONIUK, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach, nauczyciel prowadzący Elżbieta HRYNIEWICZ
 3. Katarzyna ONUSZKO, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach, nauczyciel prowadzący Elżbieta HRYNIEWICZ

 

 

Laureatom gratulujemy!!!

 

Wróć