Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

2015-03-25 09:20

20 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Jury OTWP w składzie: bryg. Mariusz Lisiecki, bryg. Marek Zdzichowski, dh. Romuald Jóźwiaczuk, dh. Robert Szewczuk po dokonaniu oceny pracy pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji Powiatowych:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Paulina Rzewuska                  Szkoła Podstawowa w Szydłówce
  2. Julia Gałecka                          Szkoła Podstawowa w Platerowie
  3. Dawid Hornowski                   Szkoła Podstawowa w Hadynowie

 

II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Jarosław Bieliński                  Gimnazjum w Niemojkach
  2. Hubert Kubiński                     Gimnazjum Nr 2 w Łosicach
  3. Mateusz Walczuk                   Gimnazjum w Olszance

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Mateusz Wawrzyniuk             ZS Nr 3 RCKU w Łosicach
  2. Przemysław Barański                        ZS Nr 1 LO w Łosicach
  3. Klaudia Chomiuk                    ZS Nr 3 RCKU w Łosicach

 

Pamiątkowe puchary i dyplomy laureatom turnieju wręczyli wicestarosta Iwona Muder i Komendant PSP Sławomir Zaniuk.

Wróć