OGŁOSZENIE

2015-03-17 15:15

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Horoszki Małe  położonego w gminie Sarnaki . Prace mają na celu podniesienie dokładności określenia granic władania nieruchomości gruntowych.

 

Prace wykonywane będą przez firmę „GEOSTREFA”  Juliusza Mitelskiego z Siedlec od marca do sierpnia 2015 r.

Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie opracowywanym proszeni są o współ- pracę i udostępnienie niezbędnych informacji upoważnionym pracownikom wykonawcy prac.-

 

Łosice dnia 16 marca 2015 r.

Wróć