Światowy Dzień Chorego

2015-02-11 13:27

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, dzień ten został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 r., w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Tego dnia w kaplicy łosickiego szpitala kanclerz siedleckiej kurii ks. Jan Babik przewodniczył Mszy św. z udziałem chorych oraz starosty  Czesława Gizińskiego, wicestarosty Iwony Muder, przewodniczącej rady powiatu Grażyny Kasprowicz, burmistrza Mariusza Kucewicza, radnych powiatowych Bożeny Niedzielak, Wandy Frączek, Stefana Iwanowskiego, dyrektor PUP w Łosicach Danuty Borkowskiej, dyrektora SP ZOZ Henryka Brodowskiego, ks. prał. Andrzeja Jakubowicza, ks. Edwarda Boruca, ks. kanonik Michała Śliwowskiego, ks. kanonik Henryka Rzeszotka oraz pracowników SP ZOZ.

Oprawę muzyczną mszy św. przygotował Mirosław Odoszewski.

Po mszy św. dyrektor szpitala Henryk Brodowski oprowadził ks. Jana Babika po oddziałach: chirurgicznym, wewnętrznym i dziecięcym. Wizyta kapłana wywołała radość wśród pacjentów szpitala, jak również wśród personelu.

            Starosta Łosicki Czesław Giziński skierował do zebranych w kaplicy słowa:

Czcigodny Księże Kanclerzu Kurii Siedleckiej

Współczesne naukowe osiągnięcia medycyny podparte ogromnym wysiłkiem lekarzy mogą przywrócić nam zdrowie z beznadziejności. Są jednak sytuacje w lecznictwie gdzie ludzki umysł nie jest w stanie przewidzieć groźnych zdarzeń, które mogą dotknąć człowieka w chorobie. Jest to okres gdzie człowiek gorączkowo poszukuje Boga. Głęboka wiara potrafi zmobilizować siły organizmu i przywrócić upragnione zdrowie. Dlatego ważną rolę przywiązujemy do wizyt duszpasterskich najwyższej rangi w naszym szpitalu. Chcemy uczcić

Światowy Dzień Chorego poprzez wizytę Kanclerza Kurii Siedleckiej w naszym szpitalu. Dzisiejszy dzień jest wspomnieniem objawienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności SP ZOZ Łosice Ks. Kanclerzowi
za przybycie i umocnienie w wierze naszych chorych i cierpiących. Wiara, bowiem tworzy nadzieję i dodaje otuchy na szybsze pokonanie choroby. Dziękuję Ks. Edwardowi Borucowi za troskliwą opiekę nad kaplicą szpitalną. Dziękuję Ks. Uścimskiemu Krzysztofowi z parafii Górki za ufundowanie figurki Matki Boskiej Fatimskiej, jak również Ks. Dziekanowi Śliwowskiemu za współpracę ze szpitalem. Dziękuję Kierownictwu szpitala za sprawne kierowanie szpitalem. Dziękuje lekarzom i całemu personelowi, który przywraca najważniejszą potrzebę człowieka – zdrowie.

Z okazji Światowego Dnia Chorego życzę wszystkim chorym, aby wizyta Kanclerza Kurii Siedleckiej pomogła przezwyciężyć choroby i przywrócić Wszystkim chorym zdrowie. Dziękuję wszystkim Lekarzom, Kierownictwu szpitala za Wasz wkład w ratowanie życia ludzkiego i przywracanie zdrowia.

Szczęść Boże wszystkim chorym w naszym szpitalu.

Wróć