Odprawa podsumowująca pracę łosickich policjantów w 2014 roku

2015-02-06 13:24

6 lutego w Komendzie Powiatowej w Łosicach odbyła się odprawa służbowa poświęcona podsumowaniu realizacji zadań za rok 2014 przez łosickich policjantów.

W odprawie udział wzięli Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Janusz Stępniak,  Zastępca Prokuratora Rejonowego w Siedlcach Jarosław Wardak , przedstawiciele samorządu: Starosta Łosicki Czesław Giziński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz. 

W trakcie odprawy omówione zostały efekty pracy policjantów pionu kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego.  Przygotowana  prezentacja multimedialna przedstawiła osiągnięcia łosickich funkcjonariuszy na płaszczyźnie zwalczania przestępczości, efektów pracy poszczególnych służb na rzecz zapobiegania przestępczości na terenie powiatu. 

W 2014 roku zostało wszczętych 509 dochodzeń i śledztw jest to o 85 postępowań mniej niż w 2013 roku. Komenda Powiatowa Policji w Łosicach uzyskała wykrywalność ogólną na poziomie 74,9% przy wykrywalności w garnizonie mazowieckim wynoszącej 70% natomiast w kategorii 7 najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw uzyskano wykrywalność na poziomie 40 % przy średniej garnizonu wynoszącej 40,6%. Łosiccy policjanci zwalczając przestępczość narkotykową wszczęli w ubiegłym roku 10 postępowań stwierdzając 52 przestępstwa narkotykowe, do których ustalili 22 osoby podejrzane i uzyskali wykrywalność wynoszącą 98,1%.  W 2014 roku na drogach naszego powiatu doszło do 314 zdarzeń drogowych, z czego 27 to wypadki z ofiarami w ludziach. W zdarzeniach tych zginęło 7 osób, a 29 zostało rannych. Dbając o bezpieczeństwo na drogach funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego zbadali stan trzeźwości prawie 22 tysiąca kierujących, ujawnili łącznie 4009 wykroczeń. Ponadto policjanci pionu prewencji realizowali szereg działań o charakterze profilaktycznym skierowanych głównie do dzieci, młodzieży i osób starszych takich jak „Ogólnopolski Głos Profilaktyki", „Dziecko bezpieczne w domu i w szkole", „Bezpieczne Wakacje", Bezpieczne Ferie".

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Janusz Stępniak przedstawił kierunki i priorytety działań Mazowieckiego Komendanta  Wojewódzkiego Policji do realizacji na rok 2015. Wysoko ocenił pracę policjantów,  podziękował za trud pracy wkładany w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski zapewnił, że podstawowym i priorytetowym zadaniem łosickich policjantów jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz o ład i porządek publiczny. Bardzo wysoko i pozytywnie ocenił współpracę z samorządem oraz innymi odpowiedzialnymi partnerami, dla których bezpieczeństwo to istotny czynnik kształtujący i wyznaczający poziom życia

mieszkańców. Podkreślił, że  podejmowane przez  nas działania służą budowaniu wzajemnych relacji ze społeczeństwem i zdobywaniu wzajemnego zaufania, co jest bardzo istotne w pracy Policji. Łosicka komenda jest jednostką dobrze wyszkoloną, aspirującą
do grona najlepszych  jednostek na Mazowszu. Od 2007 roku do 2014 roku w eliminacjach wojewódzkich do ogólnopolskich zawodów służb prewencyjnych cztery razy zajęliśmy wysokie lokaty zdobywając trzy razy trzecie miejsce i raz pierwsze miejsce na 28 jednostek w garnizonie mazowieckim. W 2015 Komenda Powiatowa Policji w Łosicach będzie realizowała zadania tak, aby zapewniały one wysoki poziom bezpieczeństwa obywateli i wysoką efektywność w walce z przestępczością. Dalej chcemy służyć społeczeństwu i budować więź opartą na wzajemnym zaufaniu. 

Na zakończenie odprawy komendant serdecznie podziękował policjantom za włożone w służbę serce i zaangażowanie, a pracownikom Policji za wsparcie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. 

 

asp. Tomasz Zozula
KPP Łosice

Wróć