Spotkanie opłatkowe u ks. bpa. Tadeusza Pikusa w Drohiczynie

2015-02-06 13:21

3 stycznia br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz służb różnych szczebli z biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem.

W spotkaniu uczestniczył także drohiczyński biskup emeryt Antoni Dydycz oraz blisko 250 przedstawicieli Parlamentu i Rządu, władz wojewódzkich, marszałkowie, radni oraz starostowie, przewodniczących rad prezydenci, burmistrzowie i wójtowie; kuratorzy oświaty, dyrektorzy powiatowych szpitali, nadleśniczy i leśniczy, komendanci wojewódzcy oraz powiatowi służb mundurowych, dyrektorzy ośrodków kultury i muzeów, przedsiębiorcy oraz dziennikarze. Powiat Łosicki reprezentował Czesław Giziński starosta łosicki, Iwona Muder wicestarosta łosicki.

ks. bpa Tadeusz Pikus składając życzenia podkreślił, że „Dobry przywódca bowiem przy pomocy zwyczajnych współpracowników osiąga rzeczy nadzwyczajne”. Wskazał
też cechy dobrego gospodarza, który dba o swój dom, niezależnie czy jest to rodzina, gmina, przedsiębiorstwo czy państwo. Zaapelował także o nie lekceważenie drobnostek
w zarządzaniu oraz czynną postawa społeczną, która jest oznaką patriotyzmu. 

ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza z UKSW w Warszawie wygłosił referat zatytułowany: „Etyka w życiu publicznym”. Prelegent ukazał, że chrześcijaństwu zawdzięcza się miedzy innymi podkreślenie godności kobiety, monogamiczne małżeństwa, powszechne ekonomiczne myślenie, znoszące niewolnictwo, a także samą demokrację.

Życzenia z imieniu władz biskupowi diecezji drohiczyńskiej złożył Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko. Swoje życzenia, zarówno nowemu Biskupowi Drohiczyńskiemu, jak też przybyłym, złożył ks. bp Antoni Dydycz, ukazując w nich radość
z przyjęcia Chrystusa, który może zerwać wszelkie więzy zniewolenia człowieka. 

Zabrani złożyli sobie życzenia oraz podzielili się opłatkiem przy śpiewie kolęd
w wykonaniu Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej. 

Wróć