Program "Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa"

2015-01-16 15:00

Szanowni  Państwo,

w ostatnich dniach ogłoszony został nabór wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się do nas z prośbą o rozpowszechnienie szczegółowych informacje nt. naboru, które przesyłamy w załącznikach.

Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, będący instytucją zarządzającą Programem, przyjmuje wnioski mające na celu promocję polskiej kultury za granicą w ramach trzech priorytetów geograficznych:

a) kraje Partnerstwa Wschodniego

b) kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego (w tym całe Niemcy i Rosja)

c) pozostałe kraje o statusie priorytetowym, w szczególności Albania, Chorwacja,

Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry i Chiny oraz inne.

Wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2015 roku.

 

Z poważaniem,

Paweł Cukrowski

Dyrektor Departamentu

Kultury, Promocji i Turystyki

 

Pliki do pobrania:

Wróć