Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego

2014-12-23 11:38

22 grudnia br. w tradycyjnej przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczestniczyli starosta Czesław Giziński, wicestarosta Iwona Muder, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, radni powiatowi, kierownicy jednostek podległych, służb, inspekcji, przedstawiciele placówek edukacyjnych, duchowieństwa, samorządu Miasta i Gminy Łosice i gmin powiatu oraz sektora biznesowego.

Na wstępie harcerze „Nieprzetartego Szlaku” na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Grażyny Kasprowicz przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, po czym głos zabrali gospodarze oraz zaproszeni goście.

Gościem opłatkowej sesji Rady Powiatu był Biskup Diecezji Drohiczyńskiej – Tadeusz Pikus, który w słowach skierowanych do zebranych mówił o znaczeniu hasła przewodniego Betlejemskiego Światła Pokoju „Pokój jest w nas” w nawiązaniu do zbliżającego się Bożego Narodzenia, jak również podzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu w Związku Radzieckim w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Podczas spotkania ks. prał. Andrzej Jakubowicz opowiedział o etapach pracy, jakie już została wykonana przy budowie nowej świątyni w Sarnakach.

 

Oprawę artystyczną spotkania wigilijnego przygotował Chór Parafialny „Adoramus” działający przy parafii Trójcy Świętej pod dyrekcją Mirosława Odoszewskiego.

 

Wróć