INFORMACJA

2014-11-21 09:59

INFORMACJA

STAROSTY ŁOSICKIEGO

 

Starosta  Łosicki  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.), że w dniach od 10 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. w godzinach 8-15 (w dni robocze oprócz 24.XII) w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.18

 

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Chlebczyn gminy Sarnaki

 

Dokumentacja tego projektu składa się z:

-mapy ewidencyjnej               

-rejestru gruntów         

        

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia  w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

         W dniach 10 i 11grudnia 2014 r. z projektem operatu zapoznać się będzie można  w świetlicy wsi Chlebczyn.-

 

 

 S T A R O S T A

(-) mgr inż. Czesław Giziński

Wróć