Spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie

2014-11-18 07:35

14 listopada br. w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie starosty łosickiego Czesława Gizińskiego i wicestarosty łosickiego Mariusz Kucewicza z przedsiębiorcami z terenu powiatu łosickiego. Starostowie zaproszonym przedsiębiorcom wręczyli pamiątkowe statuetki tym samym symbolicznie dziękując za wkład pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz ciągłą aktywność i współpracę z samorządem powiatowym, która jest doskonałym przykładem zaangażowania Przedsiębiorcy w życie gospodarcze całego powiatu.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach oraz Wanda Frączek Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Podczas spotkania podziękowano również Panu Markowi Szaniawskiemu i Panu Mateuszowi Stasiukowi Animatorom „Moje Boisko – Orlik 2012” za dotychczasową współpracę, która pozwoliła na udział w ciekawych zajęciach na Orlikach wielu uczestników.

Wróć