Wyniki wyborów na terenie Powiatu Łosickiego do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa

2014-11-19 15:05

Wyniki wyborów na terenie Powiatu Łosickiego do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa są dostępne na stronie BIP urzędu pod adresem:

http://e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/224432

http://e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/224416

Wróć