Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

2014-10-28 14:54

Powiat Łosicki informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu Współpracy Powiatu Łosickiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programu w dniach 28 października - 5 listopada 2014 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach,
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice  lub e-mail: promocja@losice.pl 

W załączeniu projekt „Program Współpracy Powiatu Łosickiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015”

Wróć