Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014

2014-10-23 12:39

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 22 października 2014r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody wręczyli Czesław Giziński starosta łosicki i Mariusz Kucewicz wicestarosta. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

Małgorzata Węgrzyniak        - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach                                             

Bożena Chromiec                  - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach                                             

Zbigniew Borysiak                 - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach                                             

Edyta Lisowiec-Jackowska     - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach                                             

Mariusz Stambulski               - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach                                             

Radosław Chatkiewicz           - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach                                             

Anna Wysokińska                  - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach                                             

Mirosław Korzycki                 - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach  

Artur Górniak                        - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach

Elżbieta Odoszewska             - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach  

Bogumiła Bahniuk                  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łosicach          

 

Wróć