ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

2014-10-21 13:17

Szanowni Państwo!
w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego
mamy zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatną jednodniową konferencję

podczas której zaprezentowane zostaną Państwu :

  • Ø informacje dotyczące wykorzystania środków na terenach wiejskich ze środków mechanizmów PROW  2007 – 2013 i innych;
  • Ø dobre praktyki w zakresie prawidłowo realizowanych projektów;
  • Ø dyskusja na temat efektów dotychczasowych działań samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających
w obszarze wsi i rolnictwa, związków zawodowych i branżowych, partnerów społeczno – gospodarczych, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, Lokalnych Grup Działania, instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych, szkół rolniczych i samorządów lokalnych

województwa mazowieckiego.

Konferencja odbędzie się:

dnia 29.10.2014r. w godzinach od 09:30 do 15:30

Łosicki Dom Kultury

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice

Szczegółowych informacji udziela Firma

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pod nr telefonu: 696-085-244.

Wróć