Otwarcie drogi w Nowosielcu

2014-10-16 09:08

13 października br. samorządowcy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, tym samym oficjalnie otwierając zmodernizowaną drogę powiatową nr 2002W Zakrze – Dzięcioły. Modernizacja drogi była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 Starosta Czesław Giziński podkreślił i podziękował posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu za starania w pozyskaniu funduszy klęskowych na remont tej drogi, w celu wsparcia biznesu uprawy pieczarek w Nowosielcu.

W uroczystości wzięli udział: Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Andrzej Silny Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Czesław Giziński Starosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki, Janusz Kobyliński Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Grażyna Kasprowicz Przewodnicząca Rady Powiatu, radni powiatowi i gminni, sołtysi, proboszczowie parafii, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele biznesu.

Wróć