Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

2014-10-15 08:36

13 października br. w podczas uroczystości związanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 1 został wręczony dla I Liceum Ogólnokształcącego Medal Pamiątkowy "Pro Masovia", który jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal na ręce Małgorzaty Węgrzyniak Dyrektor ZS Nr 1 wręczyła Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Czesław Giziński Starosta Łosicki w swoim wystąpieniu podziękował kadrze pedagogicznej oraz złożył życzenia młodzieży:

(…) Przy okazji święta Edukacji Narodowej nie sposób pominąć wkładu naszych nauczycieli
w kształcenie przyszłej inteligencji, jaki i ludzi zawodu, których widać było w całej narodowej wspólnocie. Działalność tej szkoły, która cały czas utrzymuje swój elitarny charakter w ciągu 70 lat istnienia miała ogromny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu. W imieniu wszystkich pokoleń absolwentów tej szkoły wspominam i serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy pracowali tutaj od momentu jej powstania. Przez ostatnie 7 lat, we współpracy
 z Miastem i Gminą Łosice udało się unowocześnić całą bazę techniczną tej szkoły. Unowocześnione zostały również pozostałe nasze placówki oświatowe, których organem założycielskim jest Powiat. Pozyskane Unijne i Marszałkowskie fundusze przy pomocy Pani Marszałek Ewy Orzełowskiej wprowadziły nasze szkoły w XXI wiek. Za tę działalność wdzięczna jest społeczność całego powiatu. Sukcesy międzynarodowe szkoły w konkursie JA Titan zajęcie trzeciego miejsca na świecie w USA oraz zdobycie medalu Pro-Masowia wzbudził szacunek i podziw wszystkich środowisk dla profesora Jarosława Mitka i całej kadry pedagogicznej. Przy tej okazji życzenia od władz powiatu dalszych sukcesów owocnej pracy
i spełnienia pedagogicznych marzeń. Najlepsze życzenia również dla młodzieży: życzę wam spełnienia się poprzez skuteczną realizację celów życiowych i zawodowych. 

Wróć