Święto w OSP Nowe Szpaki

2014-09-29 08:54

Dnia 28 września 2014 roku odbyło się poświęcenie i otwarcie nowej strażnicy w Nowych Szpakach oraz przekazanie samochodu pożarniczego.

Ten szczególny dzień dla strażaków z OSP Nowe Szpaki rozpoczęła Msza. św., którą odprawił ks. proboszcz Jacek Nazaruk. Następnie ceremonia przeniosła się na plac przed strażnicą w Nowych Szpakach, tam druh Edward Kruk przedstawił rys historyczny jednostki OSP Nowe Szpaki, która funkcjonuje od 5 lat. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk witając wszystkich zaproszonych gości, m.in. Dariusza Napiórkowskiego – Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Sławomira Zaniuka – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosiach, Stefana Todorskiego – Dyrektora Związku OSP w Siedlcach, Starostę Łosickiego – Czesława Gizińskiego z Radnymi Powiatowymi, Tadeusza Lewczuka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Jerzego Garuckiego – Wójta Gminy Platerów, Ignacego Janczuka – Przewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica, Mieczysława Mirońskiego – Komendanta Gminnego OSP, ks. Krzysztofa Buczyńskiego – kapelana powiatowego, ks. Stanisława Grabowieckiego – proboszcza parafii Janów Podlaski. 

Po tej części nastąpiła chwila, na którą oczekiwali druhowie z OSP Nowe Szpaki: symboliczne przecięcie wstęgi przed nowym obiektem i poświęcenie strażnicy. Następnie uhonorowano druhów medalami za zasługi w pożarnictwie i oficjalne przekazano kluczyki do samochodu pożarniczego Volvo FL-14, którego poświęcenia dokonał ks. Krzysztof Buczyński.

Oprawę muzyczną tego wydarzenia zapewniała strażacka Orkiestra Dęta z Rossoszy. 

Fot. Urząd Gminy Stara Kornica

Wróć