Podsumowanie projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

2014-09-26 12:23

Dnia 24 września 2014 roku w Zespole Szkół Nr 3 RCKU odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zagraniczne staże szansą na udany start zawodowy” w ramach działania „Uczenie się przez całe życie” w Programie Leonardo da Vinci – Mobilność.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w kursie języka włoskiego, a następnie pojechali na staż zagraniczny w miejscowości Spoleto, zaprezentowali film i prezentacje multimedialne opowiadające o miejscach staży, doświadczeniach i wycieczkach kulturoznawczych do Asyżu czy Rzymu. Po krótkich prezentacjach poszczególnych grup stażyści odebrali dokument Europass Mobility oraz certyfikat z kursu j. włoskiego. Konferencję uatrakcyjnił występ artystyczny uczennic RCKU przy akompaniamencie Pana Mirosława Odoszewskiego.
Na zakończenie konferencji odbył się poczęstunek inspirowany kuchnią włoską.

W konferencji uczestniczyli: Czesław Giziński starosta, Mariusz Kucewicz wicestarosta, Sylwia Osipiuk z-ca dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, przedstawiciele biznesu Romuald Piotruk, Dariusz Wojcieszuk, Waldemar Kosieradzki, Marian Soćko lektor języka włoskiego, przedstawiciele PZEAS, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu oraz beneficjenci projektu. 

Wróć