Dożynki Powiatowe - Platerów 2014

2014-09-16 15:02

Dnia 14 września 2014 roku w Platerowie odbyły się uroczystości dożynkowe Powiatu Łosickiego, których organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Łosicach oraz Gmina Platerów. Uroczystość „Święta Plonów” to piękna polska tradycja, szczególny dzień zamykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny. Dożynki Powiatowe to również wspaniała okazja do przypominania zwyczajów i tradycji związanych ze świętowaniem końca okresu żniw.

Uroczystości dożynkowe tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą, po której korowód dożynkowy pod przewodnictwem Zespołu Pieśni i Tańca Pasieka przeszedł na plac imprezy, gdzie rozpoczęła się oficjalna część. Podczas tej części uroczystości zaproszeni głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali szczególne znaczenie uroczystości dożynkowych oraz pracy rolnika.

W tej części odbyła się ceremonia wręczenia i dzielenia się chlebem. Starostowie Dożynkowi Pani Maria Łukaszuk i Wiesław Maciejuk przekazali chleb Staroście Łosickiemu i Wicestaroście, po czym nastąpiło wspólne dzielenie się chlebem z uczestnikami uroczystości.

Dożynki były też okazją do ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach: V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”, „Najciekawszy tradycyjny ogród wiejski”, „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Pierogi na różne sposoby” oraz zawodów wędkarskich.
Po części oficjalnej nastąpiła część widowiskowo – rozrywkowa, podczas której wystąpiły zespoły Pasieka, Żar, Ol Stars, Beatbox, Kapela Podlaska, CASSEL DIADEM, BAYERA.

W Dożynkach Powiatowych wzięli udział m.in.: poseł Krzysztof Borkowski, senator Waldemar Kraska, członek zarządu województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska, wicedyrektor ds. usług rynku pracy z wojewódzkiego urzędu pracy w Warszawie Aleksander Kornatowski, naczelni oddziału brzeskiej straży pożarnej płk. Witali Kalinicz,wójtowie z terenu powiatu łosickiego, przedstawiciele rady powiatowej i gminnej, przedstawiciele służb mundurowych i inspekcji.

Życzenia rolnikom złożyli parlamentarzyści i pozostali zaproszeni goście.

Wróć