Informacja - rzeczy znalezione

2014-08-26 07:40

Łosice, dnia 25.08.2014r.

 

Informacja

  

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywana jest znaleziona przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

  1. dnia 16 lipca 2014r. w Łosicach na ul. Piłsudskiego  -  torba z zawartością. 

 

Poszukuje się osoby poszkodowanej uprawnionej do  odbioru.

Osoby zainteresowane wyjaśnieniem tej sprawy (odbiorem rzeczy zagubionych, bądź ukradzionych) mogą uzyskać szczegółowe informacje w Starostwie Powiatowym w Łosicach, przy ul. Narutowicza 6, w pokoju Nr 27,  w godzinach 730 – 1530, oraz pod numerem telefonu : 083/3571927.

Osoby poszkodowane zapraszamy do odbioru.

Rzeczy znalezione i nie odebrane po dwóch latach stają się własnością Skarbu Państwa.

MH.

Wróć