Radiowe Dożynki 2014 w Powiecie Łosickim

2014-08-22 14:50

20 sierpnia br. Katolickie Radio Podlasia gościło na terenie Powiatu Łosickiego. Tematem wizyty było rolnictwo, a w szczególności pomoc, jaką otrzymali rolnicy powiatu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Starosta Łosicki Czesław Giziński
w wywiadzie dla reportera KRP Andrzeja Ilczuka:

Żniwa są praktycznie zakończone z wyjątkiem kilku procent zbóż przy mieście Łosice. To są rolnicy, którzy nie mają silosów ani innych możliwości przechowywania ziarna, a liczyli na sprzedaż. Ze względu na spadek cen zboża jest opóźnienie w sprzedaży. Wszyscy czekają, aż ceny wzrosną. Większość rolników z terenu powiatu ma magazyny, silosy. To są przede wszystkim gospodarstwa nastawione na hodowlę trzody chlewnej bądź gospodarstwa drobiarskie. Właśnie nastąpił znaczny rozwój hodowli drobiu. Jest wydawanych sporo pozwoleń na kurniki. To jest sygnał, że ludzie sobie dają radę. Świadczy to również o pewnej zamożności rolników. Ilość kurników stanowi również problem, ponieważ nie w każdej gminie dostosowane są plany zagospodarowania przestrzennego. Powinno się w nich uwzględnić również budowę domków wczasowych, jak również rozwój gospodarstw hodowlanych. Ta nowa sytuacja czeka na rozwiązanie.

Nastąpiły w naszym powiecie duże zmiany. Z produkcji owczarskiej i uprawy ziemniaków na uprawę kukurydzy i hodowlę trzody chlewnej, która w szczytowych okresach sięga nawet 120 tysięcy sztuk. Upadek upraw buraków doprowadził do rozwoju ogrodnictwa, szczególnie w rejonie Platerowa. Mamy też na terenie powiatu około 2 tysięcy hektarów sadów. Jest to nowoczesna, wysokotowarowa produkcja, prawie w całości przeznaczana na eksport. Mamy tu potężne zagłębie pieczarkowe i to jest 60-70 tysięcy ton na eksport. Są to pieczarki produkowane na najwyższym poziomie i sprzedawane na wszystkich rynkach świata. Nasi pieczarkarze wytrzymują konkurencję.

Mamy problem w dużej ilości zarejestrowanych tirów, które rozjeżdżają nam drogi, ale zarazem tworzą nowe miejsca pracy. Drogi stanowiły poważny problem od czasu podtopień. Dzięki pomocy ludzi, z którymi współpracowałem udało się ten problem załatwić. Można powiedzieć, że zakończyliśmy naprawę dróg po przełomach. W tym roku będzie zakończenie przebudowy drogi w Nowosielcu. Jeszcze została do zrobienia droga w gminie Huszlew oraz w rejonie Biernat. Korzystając ze wszystkich programów unijnych wybudowaliśmy na terenie powiatu około 90 km dróg. To jest prawie 1/3 stanu wszystkich dróg, bo mamy w sumie 360 km. Niemniej jednak kończy się żywotność całej infrastruktury drogowej. To są drogi budowane w latach 70 pod małe obciążenie, więc przy obecnym ruchu tirów jest to dylemat dla powiatu. Bez przerwy przybywa nam zdewastowanych dróg. I to jest problem na następną perspektywę. Wszystkie drogi w powiecie muszą być zbudowane od nowa.

Korzystaliśmy ze środków zewnętrznych: unijnych jak i krajowych, więc cała infrastruktura, która wpływa na wizerunek stopniowo ulega zmianie. Nasz powiat pozyskał 21 647 zł. Jest to duży wkład zewnętrznych pieniędzy. Również uzyskano wsparcie finansowe „miękkie” umożliwiając np. działania Urzędu Pracy, dzięki czemu bezrobocie w powiecie jest jednym z najniższych w województwie.

Problemem jest fakt, że nie przybywa nowych zakładów, co warunkowałoby osiedlanie się tutaj młodych ludzi, wiązanie się na trwałe z terenem. To jest problem dla władzy na przyszłą kadencję.

Po pierwsze musi być stworzona infrastruktura. Muszą być drogi, kanalizacja, wodociągi. To wszystko na terenach inwestycyjnych musi być porobione. Wszystkie zadania, za które odpowiada powiat można by ulepszyć, podnieść na wyższy poziom. Mam tu na myśli służbę zdrowia, oświatę, infrastrukturę drogową i w ogóle wszystkie zadania, za które odpowiada powiat – można skorzystać z pieniędzy unijnych.

Podczas rozmowy starosta łosicki Czesław Giziński poinformował, że na terenie Powiatu Łosickiego, powstanie chłodnia, której temat został poruszony podczas protestów rolników związanych ze strefą buforową wprowadzoną w związku z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu łosickiego.

Reporter Katolickiego Radio Podlasia o rolnictwie i rolnikach oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 rozmawiał również z zastępcą kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łosicach panem Karolem Szymaniukiem oraz panem Marianem Rzedzickim, kierownikiem Terenowego Zespołu Doradczego w Łosicach.

Rozmówcami reportera KTR, byli również rolnicy z Powiatu Łosickiego, beneficjenci wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. 

Wróć