Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II – projekt poświęcony wspólnotom gruntowym

2014-08-14 11:38

tl_files/starostwo/loga_partnerzy/Stowarzyszenie Aktywni.png

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności ekonomiczno-społecznej wspólnot gruntowych na terenie woj. mazowieckiego przez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2014–31.12.2014 r., dzięki środkom pochodzącym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”, stanowi kontynuację ubiegłorocznej edycji projektu będącego pierwszą w Polsce próbą rozwiązania problemu wspólnot gruntowych, problemu dotychczas pomijanego w polityce społeczno-gospodarczej i przez to szerzej nieznanego.

Projekt zakłada przekazanie następującej pomocy:

 

Szkolenie Prowadzenie Wspólnot Gruntowych

Po zakwalifikowaniu do projektu beneficjenci wezmą udział w bloku składającym się ze szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego. Projekt zakłada realizację dwudniowych szkoleń – pt. „Prowadzenie Wspólnot Gruntowych”. Szkolenia odbędą się w miejscowościach, w których występują wspólnoty gruntowe. Celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy beneficjentom między innymi na temat porządkowania stanu prawnego wspólnoty, ustalanie nieruchomości stanowiących mienie wspólnoty, sporządzania projektu wykazu uprawnionych oraz wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej, zakładania spółek, tworzenia i uchwalania statutów, wybór zarządu i komisji rewizyjnej, prowadzenia działalności pożytecznej społecznej, księgowości wspólnoty, optymalnego reinwestowania zysków, gospodarowania mieniem, wpływu gospodarowania na środowisko naturalne.

 

Warsztat Laboratorium Ekonomii Społecznej

Uczestnicy projektu mogą także wziąć udział w jednodniowych warsztatach Laboratorium Ekonomii Społecznej. W ramach tego warsztatu członkowie wspólnoty zdobędą wiedzę na temat sektora ekonomii społecznej, wiedzę i umiejętności na temat zakładania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Ponadto w ramach warsztatu zostaną zaprezentowane potencjalne możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na cele działalności podmiotów.

 

Doradztwo Specjalistyczne

Doradztwo będzie mieć charakter indywidualny. Celem doradztwa jest pomoc Uczestnikom w rozwiązaniu bieżących problemów i odpowiedzi na bieżące pytania, jakie pojawią się w procesie reaktywacji wspólnot gruntowych, dotyczące ich rozwoju, kwestii prawnych, księgowości itd. Na każdego beneficjenta przewidziane zostało 2 h doradztwa.

 

Udział w realizowanych w ramach projektu zajęciach jest bezpłatny. Ponadto Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz catering. Zajęcia odbywać się będą w wynajmowanych do tego celu przez Stowarzyszenie Aktywni salach szkoleniowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej wspolnotygruntowe.pl

 

 

 

Wróć