Trzecia edycja publikacji pt.: Dzieci w województwie mazowieckim

2014-07-23 11:11

Przedstawione w 5 częściach opracowania informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku oraz zagrożeń zdrowia i życia dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego w latach 2008-2012.

Zasadniczą część publikacji poprzedza streszczenie Konwencji o prawach dziecka, przygotowanej przez UNICEF, zawierające informacje o prawach do opieki, traktowania i ochrony osób poniżej 18 roku życia. W ostatnich latach, tematem zajmującym ważne miejsce w programach działań różnych organizacji społecznych i politycznych naszego regionu są dzieci i troska o ich dobro,
a przede wszystkim zapewnienie młodemu pokoleniu opieki i możliwości wszechstronnego rozwoju. Konieczność oceny rozmiaru potrzeb dzieci oraz sprostanie tym potrzebom wymusza na instytucjach oraz organach odpowiedzialnych za dobro dziecka, uzyskanie wiarygodnych danych.

Wyrażając nadzieję, iż publikacja będzie pomocna w ocenie sytuacji dzieci oraz młodzieży i pośrednio może przyczynić się do poprawy warunków życia młodego pokolenia naszego regionu informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/szukaj.html jest bezpłatna wersja elektroniczna tej oraz innych publikacji (m.in. ostatnio wydany folder okolicznościowy pt.: „150 lat Statystyki Warszawy”, zawierający opis najważniejszych wydarzeń z historii statystyki Warszawy w latach 1864-2014.). Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące publikacji można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 464-20-95.

Ponadto, zachęcamy do zarejestrowania się w okienku NEWSLETTER na stronie: http://warszawa.stat.gov.pl/nnewsletter, co umożliwi Państwu otrzymywanie powiadomień o nowościach wydawniczych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Wróć