"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu"

2014-07-03 12:28

W dniu 15 lipca 2011 roku został powołany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227) Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AISD w województwie Mazowieckim. Głównym celem powołanego Zespołu jest aktywizacja realizatorów oraz zintegrowanie ich pracy na rzecz zwiększenia efektywności podejmowanych działań. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: wydziałów zdrowia i polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, konsultanci wojewódzcy (z dziedzin: diagnostyka laboratoryjna, choroby zakaźne, epidemiologia oraz zdrowie publiczne), izb lekarskich oraz izb pielęgniarek i położnych, samorządu terytorialnego, Sanepidu, policji, kuratorium oświaty, NFZ, a także dziewięć organizacji pozarządowych.

Informujemy, że powstał Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu".

 

Profilaktyka_infekcji_HIV_i_zwalczanie_AIDS_na_Mazowszu.pdf

Wróć