INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

2014-07-17 13:36

INFORMACJA

STAROSTY ŁOSICKIEGO

 

Starosta  Łosicki  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.), że w dniach od 4 sierpnia do 19 sierpnia 2014 r. w godzinach 8-15 w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.18

 

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Klimczyce-Kolonia gminy Sarnaki

 

Dokumentacja tego projektu składa się z:

  • mapy ewidencyjnej
  • rejestru lokali
  • rejestru budynków
  • kartotek lokali
  • kartotek budynków                       

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia  w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

         W dniach 4 i 5 sierpnia 2014 r. z projektem operatu zapoznać się będzie można  u sołtysa wsi Klimczyce-Kolonia P.Barbary Sołtan.-

 

Wróć