INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO w ŁOSICACH dotycząca zbiórek publicznych

2014-07-08 09:01

INFORMACJA
STAROSTWA POWIATOWEGO
w ŁOSICACH

 

Informuję, że dniem 18.07.2014 wchodzi w życie ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (DZ.U. z 2014 r. poz. 498).
Ustawa wprowadza elektroniczne formy zgłaszania zbiórek oraz ich publikacje na specjalnie utworzonym portalu internetowym, który jest obsługiwany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej- decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiorki.gov.pl;
Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;
Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;
Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty online) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności- nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;
Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych- zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Dodatkowe informuje o nowej ustawie znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl.

Wróć