Konferencja promująca wydanie przewodnika turystycznego po Powiecie Łosickim

2014-06-26 13:59

Konferencja promująca wydanie przewodnika turystycznego po Powiecie Łosickim współfinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów odbyła się 25 czerwca w Ośrodku Wczasowym Partner w Serpelicach nad Bugiem. Na konferencji gościliśmy 60 uczestników reprezentujących m.in. gospodarstwa agroturystyczne, rękodzieło artystyczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli samorządu, instytucji oraz media. Otwarcie i przywitania gości dokonał Czesław Giziński Starosta Łosicki i Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki. Następnie został zaprezentowany przewodnik turystyczny. Prelekcję na temat Turystyki w Powiecie Łosickim wygłosiła Pani Wanda Frączek, prezentując możliwościami uprawiania różnego rodzaju turystyki na ziemi łosickiej oraz ciekawostki, jakie kryją te tereny. Następnie głos zabrał Pan Marcin Ostaszewski opowiadając o Mężeninie na mapie II RP i powiązaniach osób tam bywających z elitami II RP. Agroturystyka Powiatu Łosickiego była tematem wystąpienia Pana Waldemara Bielaka, a szczególną uwagę zwrócił na promocję gospodarstw. Po wystąpieniach prelegentów głos zabrali zaproszeni goście, którzy w szczególności zwrócili uwagę na walory powiatu łosickiego oraz ich promocję. 

Wróć