O G Ł O S Z E N I E

2014-05-16 10:00

Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U z 2010 r. nr 193 poz.1287 ze zm) Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Chlebczyn  położonego w gminie Sarnaki. Właściciele działek położonych na terenie obrębu będą imiennie wzywani do protokolarnego ustalenia granic. Opracowanie ma  na celu  ustalenie granic prawnych.

Prace wykonywane będą przez firmę „GeoMap  Geodeci Uprawnieni” z Siedlec od 6 maja  do 30  listopada 2014r.

Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

     Do wykonania czynności techniczno-prawnych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniony został  geodeta inż. Jacek Marciniak – właściciel w/w firmy.-

 

Łosice  dnia 5 maja  2014 r.

                                                                                                                            Starosta Łosicki

                                                                                                                                                                                              Czesław Giziński

Wróć