O G Ł O S Z E N I E

2014-05-16 09:55

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów  II etapu obrębu Klimczyce-Kolonia położonego w gminie Sarnaki . Prace mają na celu podniesienie dokładności określenia granic władania nieruchomości gruntowych.

Prace wykonywane będą przez firmę „GeoMap  Geodeci Uprawnieni” z Siedlec od kwietnia do listopada 2014 r.

Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

        Właściciele nieruchomości położonych na terenie opracowywanym proszeni są o współ- pracę i udostępnienie niezbędnych informacji upoważnionym pracownikom wykonawcy prac.

 

Łosice dnia 11 kwietnia  2014 r.

 

Wróć