IX Edycja Konkursu Fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014-05-09 13:07

W tym roku już po raz dziewiąty fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do 16 czerwca 2014 r. 

Nowością w tegorocznej edycji jest dwuetapowość konkursu.

W pierwszym etapie Jury wybierze nie więcej niż dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w organizowanych wspólnie z ASP w Warszawie we wskazanym terminie we wrześniu br. 2-3 dniowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych.

W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace.

Zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl .

 

Najważniejsze informacje w skrócie:

  1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Turystyczne Mazowsze” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:

1) do 16 roku życia (włącznie),

2) powyżej 16 roku życia.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
  2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej (stanowiącego załączniki do regulaminu) wraz z fotografiami.
  3. Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w terminie do 16 czerwca 2014 r.
    w zapieczętowanej koperciez dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”:

1) osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 w Warszawie – odacie złożenia wniosku decyduje data wpływu,

2) lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa odacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego bądź stempel nadania w przypadku przesyłki kurierskiej.

3) Zgłoszenia złożone poza terminem określonym dla danej edycji konkursu, nie będą rozpatrywane.

  1. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:

1) imię i nazwisko autora fotografii,

2) tytuł zdjęcia.

  1. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
  2. Nagrodami w konkursie są:

1) I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 600zł;

2) II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 500zł;

3) III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł;

4) nagroda publiczności - internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

UWAGA!

Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl .  

 

Wróć