I Dostawa Specjalnych Samochodów Pożarniczych

2014-04-30 09:24

W dniu 29.04.2014 r. zostały dostarczone pierwsze 3 specjalne samochody pożarnicze w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013. Są to:

- Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 6x6 z wyposażeniem wraz z przyczepą sprzętową do ratownictwa chemicznego z wyposażeniem dla KP PSP Łosice;

- Średni samochód  ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem dla OSP Nowa Kornica;

- Samochód operacyjno – sztabowy przystosowany do przewozu większej liczby ratowników wraz z wyposażeniem do dowodzenia i łączności dla KP PSP Łosice.

Wróć