Realizacja przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów

2014-04-17 13:29

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na wydanie publikacji pt.: „Poznaj Powiat Łosicki – Przewodnik Turystyczny” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zapraszamy do składania ofert turystycznych w celu zamieszczenia w wyżej wymienionej publikacji.

W ofercie prosimy o podanie:

- danych teleadresowych oferenta

- krótką charakterystykę oferty

- zdjęcia oferty

Oferty należy składać do dnia 30.04.2014 r.  w wersji elektronicznej na adres promocja@losice.pl

Wróć