Tablety przekazane do szkół !

2020-04-29 13:15

Powiat Łosicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 tyś. zł. na realizację Programu „Zdalna Szkoła”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa sfinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, W ramach programu dokonano zakupu 14 laptopów oraz 46 tabletów dla uczniów i nauczycieli którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Wsparciem objęte zostały:
Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach
Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach
Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach
Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Łosicach.

Wróć