Wystąpienie Starosty Łosickiego na blokadzie dróg w dniu 14.03.2014r.

2014-03-18 10:47

 

Wystąpienie Starosty Łosickiego na blokadzie dróg przez rolników Powiatu Łosickiego podczas kryzysowej wizyty Premiera Janusza Piechocińskiego w związku z ASF. w dniu 14 marca 2014r.

 

Panie Premierze

         Rolnicy Ziemi Łosickiej od czasów walki z Caratem, poprzez okres Stalinowski oraz wprowadzenie liberalnej gospodarki rynkowej w wolnej Polsce po raz kolejny , z  ogromną determinacją przystąpili  do obrony swoich warsztatów pracy – Wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw produkujących trzodę chlewną , w momencie utworzenia strefy buforowej przed wirusem ASF

Przeciągające  się niepokoje  w sprawie restrykcji  związanych ze strefą buforową doprowadziły do blokowania dróg.

Przedstawiciele władz powiatowych wspólnie z samorządami gminnymi stanęli przed trudnym zadaniem naświetlenia w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej słusznych postulatów rolniczych, a przede wszystkim:  odblokowania skupu trzody chlewnej.

Potwierdzeniem naszych starań jest przyjazd Premiera Janusza Piechocińskiego do Łosic.

W działalność każdego człowieka wpisane jest popełnianie błędów, obowiązkiem jednak błądzących jest naprawa tych błędów.  Zwracamy się do Premiera Janusza Piechocińskiego o podjęcie działań, wręcz pośpiesznie opracowania programu na szczeblu krajowym który ocali nam wysoką produkcję trzody chlewnej w powiecie.

Udało się przeprowadzić tę blokadę w sposób pokojowy i  zdyscyplinowany oraz podpisać porozumienie o rozpoczęciu skupu. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję.

Przestało funkcjonować widmo upadku powiatu. Szczególne podziękowanie Wójtowi Jerzemu Garuckiemu za ogromne zaangażowanie w  problemy    rolników Powiatu Łosickiego.  

Dziękuję wszystkim samorządowcom za zaangażowanie w ten nabrzmiały problem .

Dziękuję Premierowi Januszowi Piechocińskiemu za przyjazd do Łosic. 

Dziękuję Wszystkim za uwagę!

Wróć