Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

2014-03-18 10:35

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

 

14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Jury OTWP w składzie dh. Tadeusz Lewczuk, dh. Romuald Jóźwiaczuk, bryg. Mariusz Lisiecki, dh. Robert Szewczuk po dokonaniu oceny pracy pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji Powiatowych:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Natalia Owczarczyk               Szkoła Podstawowa w Czuchlebach
  2. Michał Król                            Szkoła Podstawowa w Hadynowie
  3. Maciej Nowicki                      Szkoła Podstawowa w Chotyczach

 

II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Hubert Kubiński                     Gimnazjum Nr 2 w Łosicach
  2. Sebastian Ilczuk                     Gimnazjum w Platerowie
  3. Jarosław Bieliński                  Gimnazjum w Niemojkach

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Przemysław Barański             L.O. Nr 1 w Łosicach
  2. Cezary Truszkowski                ZS. RCKU Nr 3 w Łosicach
  3. Mateusz Wawrzyniuk            ZS. RCKU Nr 3 w Łosicach

 

Pamiątkowe puchary i dyplomy laureatom turniej wręczyli wicestarosta Mariusz Kucewicz i dh. Tadeusz Lewczuk

Wróć