Wystawa "Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 Tak się zaczęła droga w Kosmos"

2014-03-13 13:24

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz zaprasza na otwarcie wystawy

Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 Tak się zaczęła droga w Kosmos

21 marca 2014 r. (piątek), godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 1.

Wystawa będzie czynna do 15 czerwca 2014 r.

Jej autorem jest Sławomir Kordaczuk.

 

tl_files/starostwo/aktualnosci/2014/2014.03.21_wystawa_v2/zaproszenie V222.jpg

Żołnierze Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 34 pp AK w czasie akcji osłonowej wydobycia niewybuchu rakiety V-2. Lasy mierzwickie, maj 1944 r. Siedź;) od lewej: Franciszek Węgrzyniak „Łamiglowa”, Henryk Wyrzykowski „Żak”, NN, Konstanty Sacharczuk „Jacek”, NN.

Wystawa traktuje o dwóch rodzajach broni odwetowych (Vergel- tungswaffen) III Rzeszy V-1 była bombą latającą, inaczej samolotem bezzałogowym. W powojennej historii ludzkości nie odegrała więk­szego znaczenia. Bardziej znana jest druga z wymienionych na wystawie konstrukcji, pierwsza w dziejach rakieta balistyczna V-2 (A-4), która leciała nad atmosferą ziemską. Została rozwinięta w USA (twórca broni Wernher von Braun pracował po wojnie w NASA) i ZSRR. Pozwoliła człowiekowi na opuszczenie po raz pierwszy rodzimej planety Oba państwa uczestniczyły w wyścigu w dziedzinie eksploracji Kosmosu.

Na wystawie pokazujemy głównie okres testowania rakiet V-2 we wschodniej Polsce a zwłaszcza tzw. sarnacki kierunek strzelań. Eks­pozycja została podzielona na dwie główne części.

W pierwszej prezentowana jest historia broni oraz wizualizacja dająca wyobrażenie wielkości rakiety. Uzupełnieniem są elementy znalezione na poligonie Blizna, skąd testowane pociski wystrzeliwano wiosną 1944 r. w kierunku Sarnak. W rejonie tej miejscowości Niemcy wyznaczyli poligon „Neue Waffe”, gdzie broń wybuchała po przeleceniu dystansu około 300 km w czasie 6 minut.

Skrajne wybuchy tego kierunku prób obejmują obszar od Łukowa do lasu koło wsi Glinnik w rejonie Brańska. W drugiej części wystawy zostały pokazane części, zebrane w miejscach wybuchów. Ciekawostkę stanowią przedmioty służące w życiu codziennym mieszkańców Pod­lasia, a zostały wykonane ze szczątków pozyskanych z poszczególnych rakiet V-2, których czas wybuchu ustalono w kilku przypadkach z dokładnością do godziny.

Muzeum Regionalne w Siedlcach może się poszczycić najbogatszą w Polsce kolekcją elementów rakiet V-2. Wystawę tworzą wyłącznie wła­sne zbiory muzeum. Kolekcja w całości pokazywana jest po raz pierwszy.

Wystawie będzie towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Nie tylko Blizna i Sarnaki! Zabytki militarne z II wojny światowej na terenie Polski.” Odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach 9 maja (referaty) i 10 maja br. (wycieczka szlakiem rakietowym na Pod­lasiu).

 

Pliki do pobrania:

Wróć