Afrykański pomór świń. Wizyta wojewody mazowieckiego i wiceministra rolnictwa w Łosicach

2014-03-04 15:23

28 lutego br. w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach odbyło się spotkanie dotyczące bieżących działań związanych z wykryciem ASF w województwie podlaskim. Przed spotkaniem z hodowcami trzody chlewnej i przedstawicielami społeczności lokalnej wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wiceminister rolnictwa Tadeusza Nalewajk, wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak oraz starosta łosicki Czesław Giziński spotkali się z samorządowcami, służbami, strażami, inspekcjami. Podczas tego spotkania przedstawiono poziom realizacji rekomendacji z posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego z dnia 21 lutego br.

Powiat łosicki, decyzją Komisji Europejskiej, został objęty tzw. obszarem zagrożonym. Oznacza to, że wieprzowina pochodząca z tego terenu nie może być eksportowana do krajów Unii Europejskiej oraz nie może być przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego. Dozwolony jest handel nią na terenie Polski. Ponadto, świnie z powiatu, przeznaczone do uboju, mogą być przewożone tylko do rzeźni znajdujących się na obszarze wyznaczonym przez Komisję. W powiecie (zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi) obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Zakazuje się m.in.: prowadzenia targów, wystaw, pokazów trzody chlewnej, urządzania polowań oraz odłowów bez zgody powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto transportowane świnie muszą mieć wystawione świadectwa zdrowia. Każdy przypadek padnięcia świni należy zgłosić niezwłocznie do powiatowego lekarza weterynarii. Rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące środków prewencyjnych podejmowanych w gospodarstwach rolnych.  

W trakcie spotkania w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 RCKU przedstawiciele rządu prezentowali postanowienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014r, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 247). Podkreślono, że na mocy w/w rozporządzenia uchylone zostało w całości rozporządzenie powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. W trakcie spotkania hodowcy trzody chlewnej i przedstawiciele społeczności byli informowani o działaniach prowadzonych przez służby celem monitorowania sytuacji, o tym jak nie dopuścić do przedostania się afrykańskiego pomoru świń do stad hodowlanych. Omówiono procedury obrotu trzodą chlewną oraz zasady wywozu zwierząt poza teren powiatu. Ważną przekazaną informacją było również stanowisko rządu zmierzające do odblokowania polskiego eksportu mięsa wieprzowego, co jest podstawą do uruchomienia skupu wieprzowiny na terenie całej Polski. 

Wróć