Rusza Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

2014-02-18 10:52

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów po raz dziesiąty przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. St. Czernika. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 1986 roku, wtedy miała miejsce pierwsza edycja konkursu – lokalna. Zainteresowanie ze strony uczestników zaskoczyło ówczesnych organizatorów i dlatego już w następnym roku zasięg imprezy objął całą Polskę. Jego wydawniczym pokłosiem jest zbiór wierszy laureatów pt. Otwieranie samotności. Wówczas zdecydowano o cykliczności imprezy, która od tej pory miała odbywać się co dwa lata.

Po siedmioletniej przerwie, spowodowanej brakami finansowymi, w 1994 r. wznowiono realizację przedsięwzięcia pod nazwą III Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Impreza ta miała zasięg wojewódzki. W 1997 r. odbył się II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. St. Czernika. Zgłosiło się do niego ponad 680 osób z całej Polski, wpłynęło około dwóch tysięcy prac. W 2003 r. na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 2260 zestawów, jury oceniało wtedy prawie 6000 utworów.

Pokłosie powyższych konkursów stanowią almanachy z wierszami laureatów. Popularyzują one dokonania twórcze uczestników i stanowią dokumentację konkursu. Duży odzew z jakim spotyka się nasze przedsięwzięcie pozwala nam sądzić, że jego organizacja ma głęboki sens, gdyż zaspokaja potrzeby twórcze szerokiej rzeszy społeczeństwa – ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, z terenu całego kraju.

 

Wróć