„Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”

2014-01-28 08:33

BW-III.900.13.2014.IG

Panie, Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,
Starostowie, Prezydenci miast
województwa mazowieckiego
oraz Marszałek Województwa
Mazowieckiego


Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w styczniu br. rozpocznie się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia!”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

Kampania stanowi istotny element działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Kierowana jest ona zarówno do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, jak i środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.


Akcja uzyskała poparcie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. W ostatnim czasie narosło wiele mitów w obszarze szczepień ochronnych. Ruchy antyszczepionkowe podważają coraz częściej prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym. Działania te mogą wpływać negatywnie na decyzje, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, co do zasadności przeprowadzania szczepień ochronnych.

Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania i zwalczania chorób oraz łagodzenia ich przebiegu. Zapewniają to wszystko w sposób opłacalny i wydajny, z korzyścią dla rządów, rodzin, pracodawców i pojedynczych osób.

www.szczepienia.gis.gov.pl

www.szczepienia.pzh.gov.pl

http://albumy.net/pub/szczepienia/wirusy_1_2.html

 

Z poważaniem
WOJEWODA MAZOWIECKI
wz.
Dariusz Piątek
Wicewojewoda Mazowiecki

Wróć