II Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

2014-01-17 13:40

II Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

 

Serpelice 2014

Organizator :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu      

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85) 655 77 06;

biuro@tygieldolinybugu.pl, joanna@tygieldolinybugu.pl

 

Cele :

  1. Popularyzacja pieśni ludowych Doliny Bugu.
  2. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów.
  3. Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji śpiewu ludowego i muzyki.
  4. Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorców dzieciom i młodzieży.
  5. Integracja środowisk animatorów folkloru.

 

Termin i miejsce rozpoczęcia imprezy:

12.07.2014r., godz. 14.00, plac nad Bugiem, Serpelice, gmina Sarnaki
*W późniejszym terminie uczestnicy zostaną poinformowani o konkretnych godzinach występu.

 

Warunki uczestnictwa:

Zespół, twórca zobowiązany jest do przygotowania 2 utworów max do 10 min. programu muzycznego. Liczy się kolejność zgłoszeń.  Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie załączonej do regulaminu karty zgłoszeń, zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 3 lutego do 14 lutego 2014r. na adres:

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85) 6557706;

biuro@tygieldolinybugu.pl, joanna@tygieldolinybugu.pl

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wcześniejszych eliminacji. 

Jury:

Prezentacje zespołów oceniać będzie fachowa komisja powołana przez organizatorów, od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

Kryteria oceny:

Interpretacja utworów, sposób prezentacji na scenie, ogólny wyraz artystyczny.

 

Organizator zapewnia:

Nagłośnienie, oświetlenie, jury, nagrody za pierwsze trzy miejsca, nagrody wyróżnienia, dyplomy dla wszystkich uczestników, poczęstunek, dobrą zabawę

 

Przepisy końcowe:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w II Przeglądzie zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu Serpelice 2014 są zobowiązani do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Organizatora w zakładce aktualności. Uczestnicy przystępujący do przeglądu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych.

Wszystkie kwestie sporne wyłącznie rozstrzyga organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

 

ORGANIZATORZY NIE POKRYWAJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU

 

Wróć