Upadki w rolnictwie - Informacja KRUS

2013-12-27 07:39

Upadki osób to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych, którym ulegają rolnicy

 

Główne przyczyny tych wypadków to:

zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów

komunikacyjnych,

używanie nieodpowiedniego obuwia,

nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,

brak odpowiednich przejść i obejść,

bałagan w obejściu, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych,

niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości,

niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,

brak poręczy i barierek przy schodach, wysokie i nieoznakowane progi,

niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały

gnojowe,

przebywanie na ładunkach podczas transportu,

niewłaściwe tempo pracy (pośpiech),

niedostateczna koncentracja na wykonywanych

czynnościach, oraz nadmierny wysiłek fizyczny.

 

 

Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku:

 

Zachowuj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie.

Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.

Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Wchodź i schodź z nich przodem do maszyny.

Przestrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo- -budowlanych w gospodarstwie. Prace na wysokościach wykonuj na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami.

Używaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruowanych schodów.

Stosuj odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości.

Zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub barierkami.

Nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunku.

Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestresowany.

 

Placówka  Terenowa

KRUS  w Łosicach

ul. Kilińskiego 6

08-200 Łosice

tel. 83-357-30-80

losice@krus.gov.pl

 

Wróć