Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego 2013

2013-12-23 10:14

20 grudnia w tradycyjnej przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczestniczyli starosta Czesław Giziński, wicestarosta Mariusz Kucewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, radni powiatowi, kierownicy jednostek podległych, służb, inspekcji, przedstawiciele placówek edukacyjnych, duchowieństwa, samorządu Miasta i Gminy Łosice i gmin powiatu oraz sektora biznesowego.

W uroczystości uczestniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk oraz poseł Krzysztof Borkowski.

Harcerze „Nieprzetartego Szlaku” na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Grażyny Kasprowicz przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, po czym głos zabrali gospodarze oraz zaproszeni goście.

Starosta Czesław Giziński „Serdecznie witam ks. Biskupa Piotra Sawczuka urodzonego w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kornicy w Łosickim Powiecie. Jest to dar Opatrzności Bożej, że drugi duszpasterz po biskupie Dydyczu, wywodzi się z naszej Ziemi Łosickiej. Zbliżające się Boże Narodzenie wyzwala również refleksje przemijania, w której każdy z nas szuka, jakie dobra trwałe zostały z naszej działalności dla tych, co będą korzystać z niej po nas. Strategia Zarządu Powiatu Łosickiego od początku kadencji zakładała pośpiech w poszukiwaniu funduszy zewnętrznych, aby w najwyższym stopniu zrealizować oczekiwania społeczne, jakie są wobec naszej jednostki samorządowej. Przykładem jest budowa dróg ze środków klęskowych: Czuchleby-Meszki, Szańków i Mszanna-Korczówka, Mszanna-Wyczółki, Szydłówka-Dawidy, Bejdy oraz obecnie w grudniu budowana droga Zakrze-Nowosielec-Dzięcioły. Łącznie w ciągu trzech lat tej kadencji zostało przebudowanych około 28 km dróg. We wszystkich wyremontowanych drogach swój ogromny wkład dla Powiatu włożył Pan Poseł Krzysztof Borkowski. Za to w imieniu całego Powiatu, Panu Posłowi serdecznie dziękuję. Na najwyższy poziom została podciągnięta opieka zdrowotna, zakończona certyfikatem akredytacji SPZOZ-u. W tej i poprzedniej kadencji zostały wykonane bardzo duże inwestycje w oświacie. Infrastruktura oświatowa dorównuje standardom międzynarodowym. Mieszkańcy Powiatu i urzędnicy mają nową siedzibę urzędu, która usprawnia obsługę administracyjną powiatu. Dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego została wykonana renowacja prawie wszystkich zabytkowych obiektów sakralnych w powiecie. Dziękuję wszystkim kapłanom za aktywność w tym zakresie. Gratuluję i dziękuję za aktywność ks. Prałatowi Andrzejowi Jakubowiczowi budowniczemu nowej świątyni w Sarnakach.

Ogromna ilość zarejestrowanych samochodów jak również pozwoleń na budowę domów świadczy o zamożności naszego społeczeństwa. Natomiast utrzymujące się bezrobocie mimo ze łagodzone programami pomocowymi PUP świadczy, że w naszym społeczeństwie tworzą się przeciwstawne bieguny bogactwa-biedy. Jest to zadanie dla całej społeczności powiatu, aby chronić tych, którzy nie dają sobie rady w drapieżnym kapitalistycznym świecie. Tylko poprzez zgodę i współpracę, czas poświęcony na naszą działalność publiczną nie będzie stracony. Na zakończenie swego wystąpienia zwracam się do Księdza Biskupa jako młodego duszpasterza, rodaka tej ziemi o modlitwę w intencji, pomyślnej realizacji naszych publicznych samorządowych zadań o pamięć o naszym powiecie. Takie intencje kieruję również do wszystkich kapłanów zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.

Życzę wszystkim zebranym pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich Łask Bożych. Niech radość i pokój Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok. Szczęść Boże.”

Podczas spotkania prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej Stefan Szańskowski przekazał na ręce żony Stanisława Kucharczuka, przyznany mu pośmiertnie tytuł Zasłużony dla Ziemi Łosickiej.

Oprawę artystyczną spotkania wigilijnego przygotował Chór Parafialny „Adoramus” działający przy parafii Trójcy Świętej pod dyrekcją Mirosława Odoszewskiego.

 

Wróć