Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Mostowie

2013-11-20 07:57

18 listopada we wsi Mostów odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby) - granica województwa (Krawce) - Mostów - Krzywośnity – Huszlew.

Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza Św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Buczyńskiego, po której ksiądz proboszcz poświęcił wyremontowaną drogę, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP, Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Czesław Giziński Starosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki, Stanisław Stefaniuk Wójt Gminy Huszlew, Szczepan Miroński Radny Rady Powiatu Łosickiego, Katarzyna Szarek Radna Rady Gminy Huszlew, przedstawiciel PRD Regionalne Drogi Podlaskie oraz uczennica szkoły podstawowej w Mostwie.

             Tego dnia w Mostowie również poświęcono i uroczyście otwarto świetlicę wiejską, którą wyremontowano i zmodernizowano dzięki wsparciu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Wróć