Czad Cichy Zabójca

2013-11-05 15:24

CZAD CICHY ZABÓJCA

 

BADŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

Corocznie około 50-100 osób pada ofiarą czadu - silnie trującego, bezbarwnego, bezwonnego gazu powstającego w wyniku niecałkowitego spalania produktów opałowych.

Głównym powodem zaczadzeń jest wdychanie czadu. A głównym powodem wytwarzania się czadu, jest niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

            Należy pamiętać, że uszkodzone urządzenia grzewcze oraz nieszczelne przewody odprowadzające / kominowe znacznie zwiększają ryzyko wydzielania czadu.

Jeżeli zaczniesz odczuwać ból i zawroty głowy, nudności, trudności z oddychaniem, senność, nudności, a palisz w umiejscowionym w domu piecu, stoisz w zamkniętym garażu z włączonym samochodem lub tym podobne, to wiedz, że coś się dzieje! Jeśli Twój pies zacznie szczekać w środku nocy i po przebudzeniu się przypomnisz sobie, że komin od 5 lat nie był czyszczony to wiedz, że coś się dzieje! (Prawo budowlane nakłada obowiązek przeglądu systemów kominowych). W takiej sytuacji natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę. Jeżeli widzisz lub wiesz, że w danym pomieszczeniu, w którym jest zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, przebywają ludzie w stanie nieświadomości, postaraj się wynieść poszkodowanych na świeże powietrze, rozluźnić im ubranie (dbając, aby nie doprowadzić do przemarznięcia poszkodowanych). Wezwij służby ratunkowe tj. pogotowie ratunkowe (999), straż pożarną (998), policję (997). Jeśli po wyniesieniu zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca aż do przejęcia akcji przez służby ratunkowe, bądź do momentu odzyskania przez poszkodowanego przytomności.

            Aby uzyskać chociaż częściowy obraz sytuacji ukazujący niebezpieczeństwa związane z zatruciem czadem, wystarczy zapoznać się ze stosunkiem procentowej zawartości tego gazu w mieszance powietrznej do reakcji organizmu:

 

Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla)

Objawy zatrucia:

0,01-0,02 %

Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny.

0,04 %

Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia.

0,08 %

Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka.

0,16 %

Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach.

0,32 %

Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach.

0,64 %

Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut.

1,28 %

Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach.

 

 

                Dobrym sposobem na uniknięcie tragedii jest zamontowanie tzw. czujki czadu bądź miernika stężenia gazów w mieszance powietrznej.

           

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia przewodów kominowych!
Zgodnie z § 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM ?

  • ZAPEWNIJ PRAWIDŁOWĄ WENTYLACJĘ POMIESZCZEŃ,
  • STOSUJ MIKROWENTYLACJĘ OKIEN I DRZWI,
  • NIGDY NIE ZASŁANIAJ KRATEK WENTYLACYJNYCH,
  • Z POMOCĄ FACHOWCÓW DOKONUJ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KOMINA, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I INSTALACJI WENTYLACYJEJ,
  • NIE SPALAJ NICZEGO W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH, JEŻELI NIE SĄ WENTYLOWANE,
  • ZAINSTALUJ CZUJKI TLENKU WĘGLA W TEJ CZĘŚCI DOMU, W KTÓREJ SYPIA TWOJA RODZINA. TO BARDZO SKUTECZNE URZĄDZENIA, KTORE NIEJEDNO ŻYCIE URATOWAŁY.

 

PAMIĘTAJMY !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Szczegółowe instrukcje dotyczące prewencji oraz postępowania w wyniku wykrycia zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla znaleźć można w następujących zakładkach:

http://www.straz.gov.pl/data/other/ulotka2.pdf

http://www.straz.gov.pl/data/other/czaaad.htm

Wróć