Uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg w Powiecie Łosickim

2013-10-31 09:50

W środę 30 października samorządowcy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęg, tym samym oficjalnie otwierając zmodernizowaną drogę Wyczółki – Bolesty oraz ulicę Narutowicza. Modernizacja tych dróg była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rządowego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Wicestarosta Łosicki Mariusz Kucewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Janusz Kobyliński, Wójt Gminy Olszanka Jan Parol, Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice Zbigniew Jaszczuk, Przewodniczący Rady Gminy Olszanka Krzysztof Romaniuk radni powiatowi i gminni, sołtysi, proboszczowie parafii, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele biznesu.

Po symbolicznym otwarciu drogi w Bolestach i ulicy Narutowicza odbyły się spotkania mieszkańców z władzami centralnymi i wojewódzkimi. W trakcie tych spotkań Starosta Czesław Giziński przedstawił informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania policji, straży pożarnej, oświaty i służby zdrowia oraz poruszył temat bezrobocia na terenie powiatu łosickiego.

Wojewoda Jacek Kozłowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że powiat łosicki i gminy powiatu łosickiego korzystają ze środków unijnych, rządowych i pochodzących z różnych programów. Zauważył, że województwo mazowieckie jest typowo rolnicze, a wschodnia część Mazowsza rozwija w szczególności rolnictwo i w tej gałęzi gospodarki upatruje również szansę do dalszego rozwoju powiatu łosickiego oraz w tworzeniu grup producenckich. Podkreślił, że powiat znalazł niszę w rolnictwie i rozwiną na szeroką skalę pieczarkarstwo. Wojewoda nawiązał w wystąpieniu o korzyściach, jakie wynikają z reformy szkolnictwa i w związku z tym pójściem 6-latków do szkoły. W dyskusji z uczestnikami spotkań poruszane były również takie tematy jak: fundusz sołecki, zły stan dróg lokalnych, zakaz uboju rytualnego, funkcjonowanie szkół na terenach wiejskich.

Wojewoda Jacek Kozłowski wizytował również nowo powstający zakład produkująy podłoże do produkcji pieczarki. 

Wróć