Wręczenie nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli

2013-10-25 13:02

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 24 października 2013r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

Małgorzata Węgrzyniak - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Dorota Lewczuk - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Zbigniew Borysiak - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach   

Ryszard Wedziuk - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach

Mariusz Stambulski - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach 

Beata Kalińska - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach

Bogumiła Kruzel - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach

Mirosław Korzycki - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach

Wiesława Chwedoruk - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach 

Krzysztof Chwedorczuk - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach

Wróć