Zawiadomienie

2013-09-12 15:10

Łosice  dnia  12.09.2013 r.

 GKN. 6873.8.2013.K

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  14.06.2013 r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Stara Kornica  postępowanie  w  sprawie uregulowania stanu prawnego działek nr 326 o pow.0,17 ha  i  495 o pow. 0,05 ha położonych  w Szpakach Starych .

           W ewidencji gruntów i budynków wsi Szpaki Stare grunty te są zapisane jako „wspólnota  gruntowa”. Ze wstępnych ustaleń poczynionych w trakcie zbierania materiałów wynika jednak, że jest to mienie gromadzkie.

       W związku  z  powyższym   informuję, że w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Łosicach (pok.23) można zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, złożyć wyjaśnia i uwagi, które mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu tej nieruchomości za mienie gromadzkie .-

 

 

 

Z up. Starosty Łosickiego

 

Walerian Chlebiński

Geodeta Powiatowy 

 

 

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Stara Kornica

    (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2.Sołtys wsi Szpaki Stare

3. tablica ogłoszeń i strona internetowa                                         

    Starostwa Powiatowego w Łosicach                                          

4. a/a

 

     WC

Wróć